OUR SERVICE

EVENT & PRODUCTION

ผลิตสื่อโฆษณาในต่างประเทศ, จัดงานประชุมสัมนา, ขอบคุณลูกค้าถ่ายทำโฆษณา, ประชาสัมพันธ์, โดยผู้กำกับ, ช่างภาพ พร้อมทีมการผลิตมืออาชีพ